Jesteś tutaj:

Program "Mój Prąd"

Data: 19.09.2019 r., godz. 09.40    460
Informujemy, że trwa nabór wniosków w programie dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Jest to program przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska, skierowany do gospodarstw domowych, wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

Budżet na realizację celu programu to 1 mld zł.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2025, a nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w trybie konkursowym.

Zgodnie z informacją Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pierwszy nabór trwa od 30.08.2019 r. do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest od początku 2020 roku.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Energii i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/

https://www.gov.pl/web/energia/rusza-program-moj-prad

Ponadto, informacji o programie „Mój Prąd” udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Wydział Ochrony Środowiska