Jesteś tutaj:

XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Powiatu w Otwocku - uchwały

Data: 15.11.2019 r., godz. 16.00    190
W czwartek, 14 listopada 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Komunardów 10, o godz. 16.00 odbyła się XIII nadzwyczajna sesja szóstej kadencji Rady Powiatu w Otwocku.
Poniżej uchwały, które w jej trakcie podjęli Radni:

1) 96/XIII/19 - w sprawie zmian w uchwale Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Otwockiego na lata 2019-2031, z późn. zm.;

2) 97/XIII/19 - w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej;

3) 98/XIII/19 - w sprawie likwidacji Ogniska Wychowawczego "Świder" im. K. Lisieckiego "Dziadka" w Otwocku. W związku z przyjętą uchwałą zmieni się struktura organizacyjna miejsca Ogniska - zadania pracy z dziećmi przejmie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które w tej chwili prowadzi na tym terenie unijny projekt senioralny.

Obecnie liczebność dzieci uczęszczających do ośrodka oscyluje między 10-15 dzieci. Zatrudnienie w jednostce na dzień 31.10.2019 wynosiło 11 osób, a koszty roczne wynoszą prawie 1 000 000 złotych. Zarząd Powiatu uzyskał poparcie Rady Powiatu w założeniu likwidacji jednostki organizacyjnej Dziadka Lisieckiego i prowadzenia zadań przez PCPR.

Nowa propozycja to przede wszystkim pozyskiwanie środków unijnych na zajęcia dla dzieci i rodziny (na jeden z programów już złożono wniosek), wspólne zajęcia młodzieżowe z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Otwocku z uwagi na rozbudowaną bazę sportową oraz szeroka współpraca ze stowarzyszeniami z terenu powiatu (udostępnianie pomieszczeń, wspólne programy).

Wszyscy uczęszczający na zajęcia do Ogniska uzyskają jeszcze szerszy dostęp do oferty kulturalno-sportowej na wspomnianym terenie. Podjęta uchwał ma jedynie wpływ na sposób organizacji pracy w tym miejscu, zwiększenie potencjału z uwagi na profesjonalną kadrę PCPR przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

XIII sesję Rady Powiatu prowadził Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się spotkanie z rodzicami, dotyczące rodzajów zajęć, form działalności oraz nowych perspektyw funkcjonowania miejsca Dziadka Lisieckiego.