Kolejny krok w cyfryzacji Starostwa!

Data: 04.08.2020 r., godz. 09.00    270
Interesanci korzystający z usług Wydziału Geodezji i Kartografii, otrzymali kolejne funkcjonalności, które ułatwią im otrzymywanie dokumentów.
Starostwo Powiatowe w Otwocku, jako jeden z pierwszych urzędów w Polsce, wprowadził usługę pobierania wyrysów i wypisów za pomocą systemu Geoportal. Dzięki temu mieszkańcy powiatu mogą zamówić dokumenty z Wydziału Geodezji i Kartografii bez wychodzenia z domu.

Jak mówi Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek: Jednym z ważnych elementów przyjętej przez nas strategii jest cyfryzacja. Wdrażamy ją krok po kroku w każdym Wydziale. W odniesieniu do Wydziału Geodezji i Kartografii interesanci najpierw mogli skorzystać ze zdalnego zamówienia mapy zasadniczej i ewidencyjnej, cyfrowych operatów geodezyjnych a teraz będą mogli pobierać również wypisy i wyrysy.

Aby pobrać dokumenty wystarczy zaledwie krótka chwila. Najpierw należy założyć konto w systemie Geoportal Powiatu Otwockiego, a następnie potwierdzić je profilem zaufanym. Wtedy otrzymuje się dostęp do elektronicznych wniosków, które po zatwierdzeniu i wysłaniu trafiają do pracowników merytorycznych Starostwa. A ci, po weryfikacji dokumentów przesyłają w formie elektronicznej gotowy wyrys lub wypis do mieszkańca.

Chociaż cała komunikacja między urzędem a interesantem odbywa się w sposób cyfrowy, to dokument można także zamówić w formie papierowej. Wprowadzona usługa, zwłaszcza w czasach ograniczonej dostępności do urzędów, pozwala mieszkańcom na elektroniczny kontakt z urzędnikiem.