76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Data: 04.08.2020 r., godz. 13.20    207
1 sierpnia na skwerze Szarych Szeregów w Otwocku odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
1 sierpnia na skwerze Szarych Szeregów w Otwocku odbyły się uroczystości upamiętniające jedno z najważniejszych i jednocześnie najtragiczniejszych wydarzeń w historii Warszawy. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku, trwało 63 dni. Wydarzenie było największym zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej oraz operacją militarną Armii Krajowej. Obowiązkiem naszego pokolenia jest dbanie o historię Powstania Warszawskiego oraz pamięć o ofiarach poniesionych przez Polaków za wolność naszego państwa.

W patriotycznej i wzruszającej uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Otwockiego: Piotr Mateusz Kudlicki – Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego oraz Krzysztof Olszewski – Członek Zarządu Powiatu Otwockiego, Jarosław Tomasz Margielski – Prezydent Miasta Otwocka, Monika Kwiek – Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka, Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Koła nr 4 ,,Fromczyn” w Otwocku, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, harcerze, uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku. Wydarzenie upamiętniono obecnością pocztów sztandarowych oraz służb mundurowych. Licznie przybyli również mieszkańcy Otwocka i okolic.

Uroczystość poprowadził Jarosław Kopaczewski. Rozpoczęła się ona w godzinę ,,W” zapaleniem rac. Na początku wydarzenia Natalia Sikora wykonała wzruszającą piosenkę ,,Biały orzeł”. Następnie zgromadzeni wysłuchali kilku przemówień. Pan Jan Rędaszka, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła nr 4 ,,Fromczyn” w Otwocku przypomniał o zrywie wolnościowym w 1944 roku. Do tej historii odnieśli się również w swoich wystąpieniach Jarosław Tomasz Margielski – Prezydent Miasta Otwocka oraz Piotr Mateusz Kudlicki – Przewodniczący Rady Powiatu Otwockiego.

Powiat Otwocki reprezentował m.in. Piotr Mateusz Kudlicki, który zwrócił się do zgromadzonych przywołując historie tragicznego powstania.

Złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz Powiatu Otwockiego: Piotra Mateusza Kudlickiego - Przewodniczącego Rady Powiatu Otwockiego oraz Krzysztofa Olszewskiego - Członka Zarządu Powiatu Otwockiego.

Pamiątkowe zdjęcie przedstawicieli Władz Powiatu i kombatantów przy pomniku Szarych Szeregów.