Rekrutujemy do naszych Wydziałów i jednostek!

Data: 06.08.2020 r., godz. 00.00    353
Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami na wolne stanowiska w Wydziale Architektury i Budownictwa, a także Zarządzie Dróg Powiatowych.
Praca w Starostwie Powiatowym w Otwocku daje szansę zawodowego rozwoju, poszerzania swoich kompetencji, a także satysfakcję z pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Aktualnie poszukujemy kandydatów do:
- Wydziału Architektury i Budownictwa, na stanowisko Podinspektora.
- Zarząd Dróg Powiatowych, na stanowisko ds. wydawania zezwoleń w zakresie zajęcia pasa drogowego, lokalizacji i zjazdów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/87,aktualne-ogloszenia-o-naborze-na-wolne-stanowiska-urzednicze

Na zgłoszenia czekamy odpowiednio do 18 i 19 sierpnia.