Złóż wniosek do budżetu na 2021 r.

Data: 08.09.2020 r., godz. 11.00    193
Biuro Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Otwocku zaprasza do składania wniosków do budżetu powiatu na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, promocyjnych i turystycznych w 2021 roku.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do 21 września br. mogą składać wnioski m.in. na przygotowanie lub współorganizację zadań publicznych z zakresu kultury, promocji, sportu i turystyki na kolejny rok budżetowy.

Na podstawie złożonych wniosków przygotowany zostanie budżet powiatu oraz wykaz wydarzeń na 2021 rok.

W celu złożenia wniosku należy zapoznać się z kartą informacyjną, wypełnić i złożyć wniosek do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13, 05-400 Otwock.

Wnioski dostępne są tutaj