Ostatnie pożegnanie Śp. Stanisława Kruszewskiego

Data: 24.09.2020 r., godz. 00.00    621
24 września, w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Józefowie, odbyły się uroczystości pogrzebowe Śp. Stanisława Kruszewskiego, członka zarządu powiatu otwockiego w latach 2018-2020, długoletniego burmistrza Miasta Józefowa.
Uroczystości pogrzebowe śp. Stanisława Kruszewskiego zgromadziły setki mieszkańców Józefowa i powiatu, a także przedstawicieli lokalnych samorządów, polityków, oświaty, służby zdrowia i służb mundurowych.

Śp. Stanisław Kruszewski dał się poznać jako wybitny samorządowiec, zawsze gotowy do służby mieszkańcom. Innowator nie bojący się wyzwań, chętnie dzielący się wiedzą i wyznaczający wysokie standardy działania. W swojej mowie pożegnalnej Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, który pracował z burmistrzem w Józefowie, a później w zarządzie powiatu otwockiego podkreślał niepowetowaną stratę, którą śp. Stanisław Kruszewski spowodował swoim odejściem.

Przypominamy biogram śp. Stanisława Kruszewskiego:
Absolwent Politechniki Warszawskiej, z zawodu inżynier mechanik. Przez około 10 lat pracował w biurze projektowym w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Drzewnego na stanowisku kierownika pracowni projektowej. Był prywatnym przedsiębiorcą w latach 1982-1995, a także przewodniczącym Społecznego Komitetu Gazyfikacji Miasta Józefowa. Mieszkaniec Józefowa od 1964 r. Został radnym II i III kadencji Rady Miejskiej w Józefowie w latach 1994–2002. W latach 1995 – 1998 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Józefowa. Natomiast w latach 1998 – 2018 piastował urząd Burmistrza Miasta Józefowa.

Wielokrotnie, pod rządami Stanisława Kruszewskiego, Miasto Józefów zajmowało w licznych rankingach czołowe miejsca (m.in. „Złota Setka Samorządów”, „Miasto Dbające o Finanse Mieszkańców 2013”, „Modernizacja Roku 2017”). Stanisław Kruszewski w 2015 r. został najlepszym włodarzem 25-lecia. Ówczesny Burmistrz Józefowa otrzymał Złotą Perłę Samorządu w Rankingu 25-lecie „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii włodarzy miast do 100 tys. mieszkańców. W latach 2018-2020 pełnił funkcję Członka Zarządu Powiatu Otwockiego.