Szpital dla dzieci i młodzieży w Otwocku

Data: 25.09.2020 r., godz. 12.40    324
Informujemy, że na terenie powiatu otwockiego, w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy przy ul. Reymonta w Otwocku, działa szpital dla dzieci i młodzieży.
Oddział Dziecięcy w MCLChPiG przy ul. Reymonta w Otwocku zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem schorzeń układu oddechowego. Można tu bezpłatnie na Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadzić cały szereg badań, m.in.: testy alergiczne, diagnostykę astmy, tomografie komputerową, RTG, immunochemię, USG, tomografie komputerową, immunochemię, serologię, lekowrażliwość.

W ramach NFZ można przeprowadzić kompleksową diagnostykę w dziedzinie pulmonologii dziecięcej. Badania, które nie zawsze są dostępne w przychodni, pacjentom szpitala wykonywane są szybko i profesjonalnie. Pozwala to uniknąć oczekiwania w długotrwałych kolejkach. 

Szpital znajduje się na terenie Mazowieckiego Centrum, jest zupełnie oddzielnym budynkiem, otoczonym lasem. W szpitalu jest przedszkole, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa.

Przed rozpoczęciem leczenia każdy młody pacjent, a także jego opiekun, jeśli ma pozostać z dzieckiem w szpitalu, jest badany na obecność COVID 19. Więcej informacji http://zsootwock.pl/ .