Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Data: 14.02.2020 r., godz. 14.00    181
To święto upamiętniające początek polskich służb zatrudnienia, który miał miejsce w 1919 roku, kiedy Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa, podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. Dokument ten do dziś jest uznawany jako początek funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w Polsce.
W dniu 13 lutego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia.
Uroczystość została zorganizowana przez Danutę Wolską-Rzewuską, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy. Podczas wydarzenia pracownicy otrzymali z rąk Starosty Cezarego Łukaszewskiego i Sekretarza Powiatu Andrzeja Soleckiego okolicznościowe dyplomy.

„Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia Pani Dyrektor i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku składam najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania za wysiłek, który wkładacie w realizację codziennych działań. Życzę, aby, wykonywana praca była źródłem uznania ze strony lokalnej społeczności i motywowała do kolejnych działań. Praca w Powiatowym Urzędzie Pracy to nie tylko niesienie pomocy, wymaga doskonałej orientacji w przepisach prawa i możliwości udzielania wsparcia ze środków publicznych, lecz przede wszystkim wrażliwości, a jednocześnie cierpliwości, wyrozumiałości i empatii"- powiedział Starosta.

Dzień Pracownika Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia