Jesteś tutaj:

Trzy dni z życia drogowców

Data: 25.07.2016 r., godz. 13.57    1572
Weekend to czas odpoczynku, ale jak się okazuje nie dla drogowców. W ubiegły piątek na ulicy Armii Krajowej w Otwocku pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych- na długości 670 m- położyli warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno-bitumicznej.
Po wyregulowaniu studzienek kanalizacyjnych przez OPWiK i ułożeniu krawężników zostanie położona warstwa ścieralna. Z kolei w sobotę zastaliśmy drogowców podczas układania warstwy wyrównawczej na odcinku ulicy Karczewskiej prowadzącym do remontowanego ronda ks. Raczkowskiego. Natomiast w niedzielę pojechaliśmy z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku na ulicę Żeromskiego. Na wysokości Otwock-Teklin położono pięćset metrów warstwy ścieralnej. To tylko jeden weekend z życia drogowców?. Nikt z pracowników ZDP nie liczy przepracowanych sobót i niedziel.

Józef Siwak
Zarząd Dróg Powiatowy w Otwocku