Symbole Powiatu

Liczba odwiedzających: 1993
Herb Powiatu Otwockiego


Przedstawia: na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym – półorła białego (srebrnego), w polu lewym złotym – smoka skrzydlatego, zielonego z czerwonym językiem, wyskakującego z czary zielonej. Wzór herbu stanowi załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr 113/XVIII/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Otwockiego.

Herb Powiatu Otwockiego stanowi własność Powiatu i podlega ochronie prawnej. Prawo używania herbu Powiatu Otwockiego mają organy Powiatu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego.

Dopuszcza się możliwość używania herbu Powiatu Otwockiego przez inne organy administracji publicznej, organizacje i podmiotu, za zgodą Przewodniczącego Zarządu Powiatu.


Pliki do pobrania:

 Logo (znak graficzny) Powiatu Otwockiego


Wniosek o możliwość używania herbu lub logo powinien być wysłany pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Otwocku lub e-mailem na adres: promocja@powiat-otwocki.pl