Skład Zarządu Powiatu

Liczba odwiedzających: 1125
Skład Zarządu PowiatuStarosta Otwocki Cezary Łukaszewski
tel.: (22) 778-13-01

e-mail: starosta@powiat-otwocki.pl

Dyżur Starosty: poniedziałki w godzinach 09:00 - 11:00 oraz 15:0017:00 (zapisy w sekretariacie)


Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek

tel.: (22) 778-13-01

e-mail: wicestarosta@powiat-otwocki.pl

Członek Zarządu Stanisław Kruszewski


Członek Zarządu Grzegorz Michalczyk


Członek Zarządu Krzysztof Olszewski