Kluby radnych

Liczba odwiedzających: 467
KLUBY RADNYCHNazwa klubu: Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego przy Radzie Powiatu w Otwocku

Skrót nazwy: Klub Radnych PSL przy Radzie Powiatu w Otwocku


Aneta Bartnicka – sekretarz
Dariusz Grajda – przewodniczący
Janusz Goliński – członek
Mirosław Pszonka – członek
Zbigniew Szczepaniak – członek


Nazwa klubu: Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP

Skrót nazwy: Klub Radnych PO RP

Jolanta Koczorowska – przewodniczący
Bogumiła Więckowska – członek
Jacek Czarnowski – członek
Paweł Ajdacki – członek


Nazwa klubu: Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Roman Srebnicki – przewodniczący
Dariusz Kołodziejczyk – wiceprzewodniczący
Robert Kosiński – sekretarz
Jarosław Kopaczewski – członek
Piotr Mateusz Kudlicki – członek
Marcin Olpiński – członek
Krzysztof Olszewski – członek
Paweł Zawada – członek