Jesteś tutaj:

Rejestr instytucji kultury

2019
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406),
2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r., poz. 189),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji udziela Biuro Kultury i Promocji

Jak uzyskać Odpis z rejestru instytucji kultury?

1. Karta informacyjna

2. Wniosek do pobrania

3. Wzór przelewu