Jesteś tutaj:

Symbole Powiatu Otwockiego

3646

Herb Powiatu Otwockiego
Przedstawia: na tarczy dwudzielnej w słup, w polu prawym czerwonym – półorła białego (srebrnego), w polu lewym złotym – smoka skrzydlatego, zielonego z czerwonym językiem, wyskakującego z czary zielonej. Wzór herbu stanowi załącznik do Uchwały Rady Powiatu Nr 113/XVIII/08 z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Otwockiego.

Herb Powiatu Otwockiego stanowi własność Powiatu i podlega ochronie prawnej. Prawo używania herbu Powiatu Otwockiego mają organy Powiatu oraz jednostki organizacyjne Powiatu Otwockiego.

Dopuszcza się możliwość używania herbu Powiatu Otwockiego przez inne organy administracji publicznej, organizacje i podmiotu, za zgodą Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

Do pobrania:
format .jpg
format .cdr
Logo (znak graficzny) Powiatu Otwockiego

Do pobrania:
format .jpg
format .cdrWniosek o możliwość używania herbu lub logo powinien być wysłany pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Otwocku lub e-mailem na adres: promocja@powiat-otwocki.pl