Jesteś tutaj:

Pytanie do starosty

Wykaz pytań wraz z odpowiedziami starosty.
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Zwracam się z uprzejmą prośbą o namalowanie pasów dla pieszych w Karczewie na ul. Mickiewicza przy rogu ul. Piłsudskiego... Czasem przejście na drugą stronę ulicy w stronę lasu graniczy z cudem... Przebieganie jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza z małym dzieckiem w wózku. Przydałoby się przejście dla pieszych, aby bezpiecznie wybrać się na spacer do lasu.

  Pozdrawiam.
  (Edyta, 18.01.2016 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Edyto

  W odpowiedzi na wiadomość e- mail z dnia 21 grudnia 2015 r. dotyczącą możliwości wykonania przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Karczewie, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku informuje, że wykonanie przedmiotowego przejścia będzie możliwe po uprzednim wykonaniu dokumentacji chodnika łączącego sieć istniejących chodników z duktem leśnym i ul. Adama Mickiewicza oraz wykonaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu staraniem i na koszt Urzędu Miasta w Karczewie.

  Jednocześnie informujemy, że skrzyżowanie dróg Piłsudskiego i Mickiewicza jak również proponowana lokalizacja przejścia dla pieszych, łączącego chodnik na ul. Mickiewicza z istniejącym połączeniem jezdni (włącznie dla rowerów) ze ścieżką rowerową, znajduje się na łuku drogi, co ujemnie będzie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  Zwracam uwagę, że wspomniane wyżej połączenie jezdni służy tylko i wyłącznie do obsługi ruchu rowerowego (np. wjazd na ścieżkę rowerową jednośladu z ul. Piłsudskiego) i nie jest możliwe użytkowanie go przez ruch pieszy analogicznie jak na ścieżce rowerowej.
  Odnosząc się do istniejącego stanu prawnego, a w szczególności do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 1281 z poźn. zm.), wskazać należy, że ww. akt prawny nie określa zasad umieszczania przejść dla pieszych na łukach drogi, a na odcinkach prostych i na prostych w rejonie skrzyżowania.

  Uzyskana opinia Biura Inżyniera Ruchu z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie możliwości zasadności zlokalizowania przejścia dla pieszych może być brana pod uwagę pod warunkiem wspomnianym na wstępie niniejszego pisma, tj. po uprzednim wykonaniu dokumentacji i robót budowlanych polegających na wykonaniu chodnika łączącego sieć istniejących chodników z duktem leśnym i ul. Adama Mickiewicza oraz wykonaniu i zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu dla przejścia dla pieszych.

  Analogiczną odpowiedź w sprawie ww. przejścia dla pieszych przesłaliśmy pismem z dnia 29 września 2015 r. sygn. DZD/4812/OR-2771W/MK/15 do Pani Małgorzaty Spirowskiej - radnej Rady Miasta w Karczewie.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Szanowny Panie Starosto

  Piszę w sprawie kolejowej wieży ciśnień w Otwocku.
  Czy są jakieś plany w stosunku co do tego obiektu? Szkoda żeby taki obiekt marniał. Warto by było wymienić okna żeby budynek dalej nie niszczał. Warto także by było odmalować go, sprawdzić stan techniczny tego obiektu, powstawiać okna, sprawdzić dach. Taki obiekt powinien być chlubą miasta i cieszyć oko mieszkańców.
  Proszę o odpowiedź w sprawie mojego maila.

  Pozdrawiam.
  (Artur, 01.01.2016 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Zgadzam się z Panią, że taki obiekt jest na pewno godny ochrony i powinien cieszyć mieszkańców miasta i powiatu. Problem polega jednak na tym , że zarówno grunt, jak i sam obiekt jest własnością PKP. Wobec powyższego faktu utrzymanie obiektu we właściwym stanie technicznym nie należy do naszych kompetencji. Jedynie, co mogę zrobić, to zwrócić się do władz PKP o przeznaczenie odpowiednich środków na odrestaurowanie budynku, o którym Pani pisze.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Dzień Dobry,
  chciałabym dowiedzieć się, czy na ul. Komunardów w Świdrze (na
  której obecnie budowany jest chodnik) będzie kładziony nowy asfalt?
  Robotnicy rozkopali pół ulicy, na której znajduje się przedszkole oraz
  starostwo. Ogólny stan ulicy jest bardzo zły; powstaje dziura na dziurze, a
  miasto zamiast coś z tym zrobić, udaje, że nic się nie dzieje.
  Liczę na odpowiedź i pozdrawiam, Julia.
  (Julia, 17.12.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani

  Niestety nie mogę odpowiedzieć na Pani Pytanie dotyczące ułożenia nakładki
  asfaltowej na ulicy Komunardów z jednego powodu, jest to ulica należąca do
  Gminy Otwock. W związku z powyższym tylko pracownicy Urzędu Miasta Otwocka
  mogą udzielić pełnej informacji w w/w temacie.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Urząd)
  Szanowny Panie Starosto!

  Czy urząd jest przygotowany do zmian w prawie o rzeczach znalezionych? Ile w zeszłym roku (styczeń - grudzień) przekazano rzeczy do starosty? Ile w tym samym okresie odmówiono rzeczy do przechowania? Z kim kontaktować się w przypadku rzeczy znalezionych / zagubionych?
  (Ksawery, 24.08.2015 r.)
  Foto
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Wyjaśniam, że Starostwo Powiatowe w Otwocku stosuje się do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rzeczach znalezionych (Dz.U.z 2015r.,poz397) od dnia 21 czerwca 2015 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Otwockiego w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych. W 2014 roku przekazano i przyjęto 10 rzeczy do tut. Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Otwocku.

  Kontakt Biuro Rzeczy Znalezionych:
  Anna Strzeżek
  Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych Biuro Zarzadu Ul.Górna 13 05-400 Otwock
  Tel.:22 778-1-324
  Fax.:22 778-1-302


  Z up. Starosty

  Anna Rudnicka
  Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Witam W dniu dzisiejszym to jest 01 sierpnia 2015 roku w rocznice wybuchu powstania warszawskiego w rocznice gdy nasi dziadkowie, ojcowie nasze babki i matki chwycili za broń by walczyć o wolną niepodległą Polskę, by walczyć o moją wolność i wolność tysięcy, milionów Polaków, również o wolność Pana, Panie Starosto Powiatu Otwockiego !!! Przejechałem się po mieście z ciekawości by zobaczyć jak władze samorządowe tego miasta i powiatu uczciły tą jakże piękną i ważną datę w historii Polski i co ujrzałem ????!!!!!
  Powiem Panu obraz który świadczy o tym, że w tym mieście, mieście które taak mocno pod względem geograficznym, przemysłowym, kulturowym i historyczny jest związane z Warszawą – w tym mieście władze nie pamiętają o tym iż pierwszy sierpnia to rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Nie wywieszono choćby jednej flagi biało czerwonej na gmachu Starostw Powiatu Otwockiego – możliwe że się Pan wstydzi tych barw, możliwe że wstydzi się Pan tej rocznicy, ale jeżeli Pan się wstydzi biało czerwonych barw, jeżeli Pan się wstydzi tej daty to proszę ustąpić ze stanowiska Starosty Powiatu Otwockiego, nie jest Pan godzien by piastować tak dumne stanowisko.
  Nie jest Pan godzien reprezentować mieszkańców dumnych z historii Polski i swego regionu w tym również żołnierzy AK walczących w rejonie Otwocka a później biorących udział w Postaniu Warszawskim. Teraz wiem dlaczego to miasto i powiat wygląda jak ruina, niczym skansen PRLu.
  Pozdrawiam Piotr PANIEC
  (Piotr PANIEC, 01.08.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  W nawiązaniu do Pana wystąpienia z dnia 1 sierpnia 2015r. uprzejmie informuję, że formy upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego są różne. I tak Starostwo Powiatowe w Otwocku upamiętniło ten patriotyczny i bohaterski zryw przy obelisku przy ul.Armii Krajowej, gdzie o godz. 17.00 wystawiony był poczet sztandarowy Starostwa oraz złożona została wiązanka z kwiatów.
  Pana wystąpienie, niestety muszę to napisać, jest żałosne i nijak się ma do rzeczywistości, szczególnie dotyczącej mojej osoby. Nigdy nie wstydziłem i nie wstydzę się barw biało-czerwonych, nigdy nie wstydziłem i nie wstydzę się obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Myślę, że wypowiedż Pana świadczy o jednym, na pewno nie Panu oceniać moją osobę, mój honor czy też piastowana funkcję. Na koniec muszę Pana poinformować, że aby tak godnie i uroczyście obchodzić rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to od 1989 roku aż do rozwiązania działałem w Komitecie Obywatelskim „Solidarność”. Pytanie, co Pan zrobił aby uczcić te rocznicę? Niestety jest Pan omotany nienawiścią, gdyż na pewno ani miasto ani powiat nie są ruiną.

  Z poważaniem
  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Inne)
  Pytanie:
  Szanowny Starosto kiedy pojawi się ogłoszenie o przygotowywaniu programu dla NGO? Czy brak kierownika Wydziału Promocji powoduje wstrzymanie prac nad tym dokumentem? Jakie są obecne zasady tworzenia kalendarzy imprez? Czy każdy ma możliwość złożenia wniosku? Czy decyzje podejmuje p. Zdunik czy zarząd, kolegialnie?
  (Andrzej, 24.06.2015 r.)
  Foto Krzysztof Olszewski
  Członek Zarządu Powiatu
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie,
  Zgodnie z art. 5a ust 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. W związku z tym, wzorem lat poprzednich, prace nad tworzeniem programu rozpoczną się w sierpniu.

  Natomiast odnośnie zasad tworzenia kalendarza, obowiązuje ta sama procedura, co w latach poprzednich, tj. do 16 września roku poprzedzającego dany budżet można składać wnioski m. in. o przygotowanie lub współorganizację zadań publicznych na kolejny rok. W tym celu należy zapoznać się z kartą informacyjną, wypełnić i złożyć wniosek. Następnie Zarząd Powiatu w Otwocku zapoznaje się z propozycjami wydarzeń.

  Z poważaniem

  Roman Zdunik
  Członek Zarządu Powiatu
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Widzę, że wraca temat Kąckiej... Szkoda, że nie przed wyborami, bo może ktoś by się tym realnie zainteresował ? Teraz szanowny Pan Starosta kpi z mieszkańców Kąckiej pisząc, że droga jest ok !!! To jak powiat otwocki i gmina Wiązowna traktuje mieszkańców Kąckiej, ale i ulic, które odchodzą od niej to skandal, którym powinniśmy zainteresować media np. UWAGA TVN albo FAKT CZY SUPER EXPRESS !!! Mam apel, jeśli ktoś z Państwa ma jakieś kontakty, znajomości to trzeba działać. Szanowny Panie Starosto możemy liczyć na Pana pomoc, czy zostaje Pan przy opinii, że Kącka jest ok???
  (Marta, 09.04.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowna Pani Marto

  Potwierdzam, że stan ulicy Kąckiej jest co najmniej dostateczny. Jest to droga gruntowa, która na przeważającym odcinku została doziarniona kruszywem w celu jej wzmocnienia. Zabiegi te miały na celu zapewnienie jej przejezdności i to osiągnięto. Obecnie brak jest funduszy na bardziej radykalną poprawę tej drogi.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Widziałem Pana odpowiedź nt. ulicy Kąckiej i uważam, że raczy Pan żartować! Nie wiem czy w całym powiecie jest inna tak długa i ważna droga w tak fatalnym stanie. Jeśli Pan nie pomoże to radni wybrani z Wiązowny ?
  Błagamy o interwencję!
  (Tomasz, 01.04.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  Potwierdzam, że stan ulicy Kąckiej jest co najmniej dostateczny. Jest to droga gruntowa, która na przeważającym odcinku została doziarniona kruszywem w celu jej wzmocnienia. Zabiegi te miały na celu zapewnienie jej przejezdności i to osiągnięto. Obecnie brak funduszy na bardziej radykalną poprawę tej drogi.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Ochrona Środowiska)
  Szanowny Panie Starosto

  W Józefowie buduję dom jednorodzinny z zaprojektowanym zbiornikiem szczelnym na odprowadzanie ścieków, zamiast zbiornika chciałbym wykonać przydomowa biologiczną oczyszczalnie ścieków. I tutaj moje pytanie, w jaki sposób mam taki fakt zgłosić? Czy mogę to zrobić za pomocą zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia czy muszę wykonać zmianę pozwolenia na budowę?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  Pozdrawiam.
  (Paweł, 23.03.2015 r.)
  Foto Krzysztof Kłósek
  Wicestarosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W pierwszej kolejności musi Pan sprawdzić czy warunki zabudowy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszczają taką formę odprowadzania ścieków. O ile się orientuję to w Józefowie możliwości są ograniczone do szczelnego zbiornika lub sieci kanalizacji sanitarnej. Wydaje mi się że niewielkie oczyszczalnie przydomowe w budownictwie jednorodzinnym wymagają zgłoszenia.

  Z poważaniem

  Paweł Rupniewski
  Wicestarosta Otwocki
 • Pytanie: (kategoria: Drogi)
  Szanowny Panie Starosto

  Proszę o informację, kto w Otwocku podejmuje decyzje o sposobie równania dróg? Czy ktoś analizuje jakie środki zostały na to przeznaczone i jaka jest trwałość takiej metody? Dlaczego stosowana jestmetoda: równanie i doziarnianie ulic o nawierzchniach ziemnych na terenie miasta za pomocą ciężkiego sprzętu, gdzie wykonawca wybierany jest w przetargu i idą ogromne pieniądze na naprawę drogi która po tygodniu lub dwóch (w zależności czy po naprawie padał deszcz) wygląda tak samo jak przed naprawą!? To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Mieszkam przy takiej drodze, jest to ulica Krecia w Mlądzu. Technologia równania ciężkim sprzętem nie jest dobra m.in. z uwagi na fakt iż na drogach tych jest już ułożona kanalizacja i jadący spych nie może zerwać dużej warstwy ziemi. Efekt jest taki że zrywa cienką warstwę, zasypuje dołki, potem wałowanie, które też nic nie daje ponieważ pierwszy deszcz rozmywa wszystko i dołki robią się dokładnie w tym samym miejscu. Dlaczego miasto Otwock nie zastosuje metody stosowanej przez inne miasta i gminy? Jest to metoda uzupełniania dziur żwirem, tłuczniem. Wystarczy mały samochód skrzyniowy i dwóch lub trzech pracowników. Koszt takiej naprawy będzie dużo mniejszy a efekt zdecydowanie trwalszy. Ludzie mieszkający przy ulicy sami próbują zasypywać dziury które powstają podczas jeżdżenia po deszczu, jednak zasypują tylko piaskiem, ziemią dostępną po bokach drogi. Nie jest to skuteczne bo to tylko piasek. Apeluję do rozsądku ludzi podejmujących ważne decyzje dla miasta i gminy Otwock, przestańcie wyrzucać pieniądze w błoto. Za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze można wybudować po kawałku co raz to nowe odcinki dróg asfaltowych lub z kostki. Ostatnie równanie było krótko przed wyborami samorządowymi w 2014 roku. (oczywiście zbieg okoliczności). Pół roku minęło i nic się nie dzieje. Aktualnie drogi są już w bardzo złym stanie, jeżeli trzeba dostarczę zdjęcia. Dodatkowo za opisaną przeze mnie metodą naprawą drogi przemawia fakt że jeżeli na przykładzie ul. Kreciej, odcinek nieutwardzony to około 1000 metrów natomiast bardzo dziurawo jest na kliku odcinkach po 10 -20 metrów. Po co więc płacić za równanie ciężkim sprzętem odcinka drogi 1 km skoro naprawy- zasypania dziur wymaga jedynie kilka kawałków o łącznej długości około 150 metrów. Ludzie, gdzie tu logika? Dlaczego tak są trwonione pieniądze?

  Uprzejmie proszę o szybką odpowiedz. Proszę wysłać urzędników odpowiedzialnych za stan dróg w teren , niech sporządzą dokumentację jak wygląda droga przed naprawą , niech ta dokumentacja będzie tez potwierdzeniem, że byli w terenie. Ja zrobię zdjęcia tydzień i dwa tygodnie po naprawie.

  Pozdrawiam.
  (Grzegorz, 18.03.2015 r.)
  Foto Cezary Łukaszewski
  Starosta Otwocki
  Odpowiedź:
  Szanowny Panie

  W nawiązaniu do pytania wyjaśniam, że ul.Krecia jest drogą gminną nr.270908W, której zarządcą jest Prezydent Miasta Otwocka.

  Z poważaniem

  Mirosław Pszonka
  Starosta Otwocki