Jesteś tutaj:

Podstawa prawna

2471
  • Ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych
  • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych
  • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 444/2009 z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające Rozporządzenie Rady (WE) nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i w dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie.


Uwaga! Od 17 stycznia 2013 roku to klient wybiera organ paszportowy, w którym będzie się ubiegał o wydanie dokumentu paszportowego. 17 grudnia br. została ogłoszona ustawa z 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (DZ.U z 2012 r. poz. 1415).

Najistotniejsza zmiana, obowiązująca od 17 stycznia 2013 roku, to możliwość złożenia wniosku o wydanie paszportu w dowolnym organie paszportowym, niezależnie od miejsca pobytu stałego osoby. W tym samym organie dokument będzie można odebrać.