Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Dyzin - Jatne, gm. Celestynów (2011)

1768
Adres:
Spółka Wodna Dyzin - Jatne
Dyzin 40, 05-430 Celestynów

Zarząd spółki:
Przewodniczący – Wiesław Kozłowski, tel. 601 590 089, email: formpol@wp.pl
Wiceprzewodniczący – Paweł Popis
Sekretarz Zarządu – Bogdan Pulwert
Członek zarządu – Katarzyna Nowak
Członek Zarządu – Barbara Trybuch

Komisja Rewizyjna:

Michał Perdjon
Piotr Pindara
Tomasz Żmijewski

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:

Bank Polska Kasa Opieki SA
35 1240 6175 1111 0010 4480 3244

Spółka Wodna Dyzin - Jatne została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 505 w dniu 29.11.2011 r.