Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Dąbrówka, gm. Celestynów (2013) - obejmuje obr. Dąbrówka wraz z dwoma rowami na terenie obr. Stara Wieś

1795
Adres:
Spółka Wodna Dąbrówka
Dąbrówka, ul. Strażacka 5, 05-430 Celestynów

Zarząd spółki:
Przewodniczący – Jerzy Tomaszewski, tel. 600 213 587
Wiceprzewodniczący – Marek Fokt
Sekretarz – Tadeusz Kleszczyński
Członek – Bogdan Kruszewski
Członek – Zbigniew Cybulski

Komisja Rewizyjna:
Lidia Sokół
Bogdan Gas
Jacek Poplewski

Statut spółki:
do pobrania
Decyzja zatwierdzająca statut: do pobrania

Rachunek bankowy Spółki:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
03 1020 1127 0000 1102 0225 5248

Spółka Wodna Dąbrówka została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 544 w dniu 02.09.2013 r.