Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Ostrów, gm. Celestynów (2013)

1554

Adres:
Spółka Wodna Ostrów
Ostrów 15, 05-430 Celestynów
e-mail: sp.ostrow@wp.pl

adres korespondencyjny:
Ostrów 55, 05-430 Celestynów

Zarząd spółki:
Przewodniczący – Wojciech Szybilski, tel. 606 303 704
Wiceprzewodniczący –Edward Baran
Sekretarz – Zbigniew Pizoń
Członek – Bożena Klimek
Członek – Wiesława Przedlacka

Komisja Rewizyjna:
Paweł Felczyk
Henryk Domański
Marta Nejman

Statut spółki wraz z decyzją starosty:
do pobrania

Rachunek bankowy spółki
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
44 1020 1127 0000 1102 0227 7887

Spółka Wodna Ostrów została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 547 w dniu 21.10.2013 r.