Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Zakręt, gm. Wiązowna (2015)

1717

Adres:
Spółka Wodna Zakręt
ul. Trakt Brzeski 111, 05-077 Zakręt
e-mail: spolkawodnazakret@gmail.com

Zarząd spółki:
Przewodniczący – Jacek Kardas
Wiceprzewodniczący - Robert Rudnicki
Sekretarz – Zbigniew Gawryś


Komisja Rewizyjna:
Andrzej Świder
Michał Barcicki
Rafał Szymańczyk

Statut spółki:
do pobrania
Decyzja zatwierdzająca statut:
do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Zachodni WBK S.A.
64 1090 1753 0000 0001 3022 5612

Spółka Wodna Zakręt została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 560 w dniu 13.03.2015 r.