Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Południe, gm. Wiązowna (2017) - obejmuje obr.: Bolesławów, Czarnówka, Rzakta

1588
Adres:
Spółka Wodna Południe
Rzakta, ul. Wiejska 31/1, 05-408 Glinianka
e-mail: rzaktapoludnie@wp.pl
(teren działania - obręb Bolesławów, Czarnówka, Rzakta)

Zarząd spółki:
Przewodnicząca – Jan Rokicki
Wiceprzewodniczący – Paweł Lechnik
Sekretarz – Ryszard Wrześniewski
Członek – Andrzej Orłowski

Komisja Rewizyjna:

Elżbieta Bogucka
Józefa Pazdyk
Waldemar Woźnica

Statut spółki wraz z decyzją starosty:
do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank Pekao S.A.
nr konta: 93 1240 2119 1111 0010 7537 8685

Spółka
Wodna Południe została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 586 w dniu 18.08.2017 r.