Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Centrum, gm. Wiązowna (2017) - obejmuje obr.: Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin wraz z rowem biegnącym przez obr. Emów z ujściem do rzeki Świder

1291
Adres:
Spółka Wodna Centrum
ul. Graniczna 2E, Malcanów, 05-462 Wiązowna
e-mail: spolka.wodna.centrum@interia.pl
(teren działania - obręb Malcanów, Dziechciniec, Żanęcin)

Zarząd spółki:
Przewodniczący – Stanisław Sochan, tel. 601 075 113
Wiceprzewodniczący – Robert Mikulski
Sekretarz – Jolanta Jedlak

Komisja Rewizyjna:

Mirosława Białecka
Robert Kostecki
Jan Cacko

Statut spółki wraz z decyzją starosty:
do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank BGŻ BNP Paribas
nr 11 1600 1462 1816 2605 6000 0001

Spółka Wodna Centrum została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 587 w dniu 06.11.2017 r.