Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Celestynów Północ, gm. Celestynów (2018) - obejmuje część obrębu Celestynów ograniczony od południowego zachodu linią kolejową

719
Adres:
Spółka Wodna Celestynów Północ
ul. Osiecka 1, 05-430 Celestynów
e-mail: k.wieczorkowski@wp.pl
(teren działania - część obrębu Celestynów ograniczony od południowego zachodu linią kolejową)

Zarząd spółki:
Krzysztof Wieczorkowski
Krzysztof Zawada
Edward Kręgielewski
Adam Piętka
Zbigniew Matosek

Komisja Rewizyjna:
Mieczysław Bąk
Mirosław Zawada
Janina Klein

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank: Raiffeisen Polbank
Nr konta: 07 1750 0012 0000 0000 4091 0794

Spółka Wodna Celestynów Północ została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 595 w dniu 23.05.2018 r.