Jesteś tutaj:

Spółka Wodna Celestynów Południe, gm. Celestynów (2018) - obejmuje część obrębu Celestynów ograniczony od północnego wschodu linią kolejową

883
Adres:
Spółka Wodna Celestynów Południe
ul. Osiecka 1, 05-430 Celestynów
e-mail: celestynowpoludnie@gmail.com
(teren działania - część obrębu Celestynów ograniczony od północnego wschodu linią kolejową)

Zarząd spółki:
Jerzy Kulesza
Arkadiusz Szelągowski
Ewa Wajszczuk
Teresa Masna
Małgorzata Gałecka

Komisja Rewizyjna:
Jacek Strzeżysz
Tomasz Wyglądała
Michał Krajewski

Statut spółki wraz z decyzją starosty: do pobrania

Rachunek bankowy spółki:
Bank ................
.........................

Spółka Wodna Celestynów Południe została zarejestrowana w systemie informacyjnym gospodarowania wodami Wód Polskich pod poz. 596 w dniu 18.07.2018 r.