Komunikat smogowy 25.02.2021 r.

Liczba odwiedzających: 51
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Komunikat smogowy 25.02.2021