Komunikat smogowy 26.02.2021 r.

Liczba odwiedzających: 47
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Komunikat smogowy 26.02.2021